Priser

Fliser

Træterrasser

Tag

Facade

Årlig serviceaftale til både fliser og træterrasser

Vilkår og handelsbetingelser​

1. OPMÅLING
Ved ankomst vil Algeservice Danmark ApS foretage en opmåling inden arbejdet påbegyndes. Hvis der er et større antal kvadratmeter end kunden selv har angivet, vil vi informere kunden herom. Det er derfor vigtigt at vi kan komme i kontakt med dig enten pr telefon eller mail, hvis ikke du er hjemme på dagen, hvor arbejdet udføres.

2. INDEN ARBEJDET UDFØRES, SKAL DER VÆRE STYR PÅ FØLGENDE FORHOLD:

  • Vi skal have adgang til vand.
  • Tjek gerne vandtrykket. Hvis vandtrykket er svagt skal Algeservice Danmark ApS informeres inden ankomst.
  • Arealet skal være ryddet, så arbejdet kan påbegyndes ved ankomst.
  • Det skal være muligt at parkere tæt på arealet.
  • Hvis der er store mængder ukrudt, skal det fjernes.
  • Tjek at kloak/dræn ikke er tilstoppet.

3. BETALING

Fakturaen modtages pr. mail efter arbejdet er afsluttet.

Det fremgår på fakturaen, at kunden har 8 dages betalingsfrist. Ønsker kunden at modtage fakturaen med posten, pålægges der 80 kr. i administrationsgebyr, samt porto.

​4. VAND

​Kunden står selv for udgiften til vandforbrug i forbindelse med udførelse af arbejdet

5. INDTRÆNGENDE VAND

Algeservice Danmark ApS fraskriver sig ansvaret for indtrængning af vand. Det er derfor vigtigt, at kunden selv sikrer, at der ikke er utætheder under døre, ved vinduer, kælder eller skur. Derudover skal ting der ikke tåler vand flyttes et stykke væk fra området, hvor der arbejdes.

6. VI TILTYDER 15 ÅRS GARANTI

Algeservice Danmark ApS giver 15 års garanti for flisepest. Efter vi har renset og imprægneret dine fliser, tilbyder vi en abonnementsordning, hvor vi kommer en gang om året og behandler dine fliser. Gennem denne aftale sikrer vi dig pæne fliser, uden flisepest. Prisen for abonnementsordningen ses på hjemmesiden. Garantien gælder kun hvis kunden vælger den årlige abonnementsordning.

7. DET SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ VED RENSNING

​Vi kan ikke garantere at vi kan fjerne sorte ”pletter” gennem rensningen.

Gennem tiden vil fliserne blive mere porøse. Vores rensning bør ikke ødelægge en flise i god stand. Hvis flisen er porøs kommer det lettere til syne efter rensningen.

8. FACADE

Algeservice Danmark ApS vasker facaderne så skånsomt som muligt. Hvis facaden har lækage, frostsprængninger eller facaden har luft under pudset risikerer man at det falder af gennem rensningen. Det er ikke noget Algeservice Danmark ApS er ansvarlig for, at udbedre efter rensningen.

9. TAG

Algeservice Danmark ApS fraskriver sig ansvaret for indtrængning af vand, som skyldes beskadiget tagbelægning. Vi tager endvidere forbehold for ødelagt tagbelægning, der ikke kan ses ved umiddelbart syn. Algeservice Danmark ApS er ikke ansvarlig for, at udbedre eventuelle skader, efter algebehandlingen.​​

Går algerne ikke væk, kommer vi igen uden det koster noget.

Der må dog forventes op til 9 måneder, inden det endelige resultat af algebehandlingen kan ses.​

 

Hvor mange m² tag har jeg?

Måden du nemt kan beregne ca. hvor mange m² tag du har, er ved at​ gange dit husets grundareal med faktoren fra tabellen.

Taghældning

Faktor

<25° / 1,1

25°-35° / 1,25

36°-45° / 1,5

46°-55° / 1,75

>55° / 2

​Har du eksempelvis et hus på 120 m², med en taghældning på 30°, ser regnestykket således ud: 120 m² hus x 1,25 = 150 m² tagoverflade

Servicefradrag

Som kunde hos Algeservice Danmark har du mulighed for at få servicefradrag på din fliserens og trærens. Dette gælder på arbejdslønnen.

Vores arbejdsløn er typisk 2/3 af det samlede beløb, eksklusiv moms.

Servicefradraget er under kategorien ”serviceydelser som giver fradrag”.  Du kan læse mere om servicefradrag på SKAT´s hjemmeside.